5 – 8 klasių mokinių tėvų/globėjų/ rūpintojų diena


Data
Renginio aprašymas

Renginio metu galėsite nuotoliniu būdu susitikti su mokytojais dalykininkais, aptarti dalyko mokymosi ypatumus, pasikonsultuoti su mokytoju dėl esamo ar būsimo vaiko mokymosi. 

Atsakingi asmenys

E. Rabizaitė

Š. Končius

Dalyviai

5 – 8 klasių mokinių mokytojai

Vieta

Internetas