5 – 8 klasių mokinių tėvų/globėjų/ rūpintojų diena


Data
Renginio aprašymas
Atsakingi asmenys

E,Rabizaitė

Š. Končius

Dalyviai

5 – 8 klasių mokinių mokytojai, mokiniai,  tėvai/globėjai/ rūpintojai

Vieta

Internetas