5b,5c,5d klasės mokinių erdvinių kūnų paroda: ,,Mes- architektai”


Data
Renginio aprašymas
Atsakingi asmenys

A.Ginetienė

Dalyviai

5b,5c,5d klasių mokiniai

Vieta

302 kabinetas