7b klasės tėvų susirinkimas


Data
Renginio aprašymas
Atsakingi asmenys

G. Dromantaitė 

Dalyviai

7b klasės tėvai 

Vieta

113