7c, 7 b, 6c klasių mokiniai birželio 19-20 dienomis keliauja po Estiją