8C KLASĖS MOKINĖS ŪLOS ŠALIŪNAITĖS TAPYBOS DARBUI - GRAND PRIX