Algoritmas, leidžiantis vertinti susidariusią situaciją

Esant kontaktui ugdymo įstaigoje, sprendžiant dėl izoliacijos, patvirtintas atskiras algoritmas, leidžiantis lanksčiau vertinti susidariusią situaciją, maksimaliai išlaikant tiek ugdymo tęstinumą, tiek švietimo procese dalyvaujančių asmenų saugumą:

https://www.facebook.com/Nacionalinisvisuomenessveikatoscentras