Edukacijų universitetuose ir muziejuose diena


Data
Renginio aprašymas
Atsakingi asmenys

V.Daukšienė, dalykų mokytojai, klasių auklėtojai

Dalyviai

5-8 klasių mokiniai

Vieta