Gerosios patirties sklaida. Mokymai 5-8 klasių mokytojams. Erasmus+ projekto “Together we can” metu įgytų teatrinių žinių ir patirčių perteikimas.


Data
Renginio aprašymas
Atsakingi asmenys

I.Braškytė, J.Ormerod 

Dalyviai

Įvairių dalykų mokytojams bei klasių auklėtojams (pageidaujantiems) 

Vieta

Progimnazijos salė