IKT aplinkų naudojimo nuotoliniam mokymui konsultacija mokytojams


Data
Renginio aprašymas
Atsakingi asmenys

E. Rabizaitė

Š.Končius

Dalyviai

Pageidaujantys mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai

Vieta

Internetas