2019/2020 metais progimnazijoje bus įgyvendinamos demokratinio pilietiškumo ugdymo ir švietimo apie žmogaus teises programos

fg1

Progimnazija dalyvauja programoje Baltic Summer Academy. Ši programa tai įrankių visuma formuojanti demokratinę organizacijos kultūrą, mokanti visos organizacijos narius nuosekliau susipažinti su žmogaus teisių praktiniu įgyvendinimu, demokratinio valdymo pagrindais.
Įžanginiuose mokymuose dalyvavo 3 progimnazijos atstovai: mokinių tarybos narys Kipras Kliučinskas, mokytoja Jolita Kačinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Edita Rabizaitė. Ši komanda, konsultuojama pabaltijo šalių ekspertų, parengė priemonių planą 209/2020 mokslo metams, kuris bendruomenei bus pristatytas mokslo metų pradžioje.