3 klasių auklėtojų pasitarimas


Data
Renginio aprašymas
Atsakingi asmenys

E. Rabizaitė 

L. Jurevičienė 

Dalyviai

3 klasių auklėtojai 

Vieta

Internetas