5a, 5c, 5d klasių mokinių darbų paroda “Šiltų spalvų natiurmortas”


Data
Renginio aprašymas
Atsakingi asmenys

R. Juknevičiūtė

Dalyviai

5a, 5c, 5d klasių mokiniai

Vieta

II a priesalis