Apie progimnaziją

Kauno Kazio Griniaus progimnazija – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Kaune, Šiaurės pr. 97, vykdanti pradinio, pagrindinio ir papildomo ugdymo programas. Įstaigos kodas 190138938. Steigėjas Kauno miesto savivaldybės taryba.

Kauno 44-oji vidurinė mokykla duris atvėrė 1982 m. rugsėjo 1 dieną. 1997 m. pradėtas sustiprintas anglų kalbos mokymas, pasirengta sustiprintam lietuvių kalbos, matematikos, fizikos mokymui.

1998 m. Kauno miesto valdybos sprendimu mokyklai suteiktas prezidento Kazio Griniaus (1866–1950) vardas, įkurti mokyklos ir Kazio Griniaus memorialiniai muziejai. 2000 m. jaunųjų muziejininkų darbas įvertintas LR Švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštu.

1999 m. įkurtas informatikos kabinetas. 2000 m. 11-12 klasėse pradėtas profilinis mokymas. 2003 m. Kauno miesto tarybos sprendimu mokykla reorganizuota į pagrindinę. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. 202 mokykla pertvarkyta į Kazio Griniaus vidurinę mokyklą. 2013 m. rugsėjo 1 d. Kauno Kazio Griniaus pagrindinė mokykla reorganizuota į progimnaziją.

Progimnazijos vadovai

 1982 m. Petras Freitakas

1987 m. Eugenijus Kudrinas

1995 m. Stanislovas Šimanauskas

Progimnazijos vertybės glaudžiai siejamos su Kaziu Griniumi, jo idėjomis, darbais.

Atkurto spektalkio premjeros vaizdo įrašas 2016 06 03. Spektaklis buvo rodomas K.Grinuiaus gimtinėje Salemos kaime.

Mokiniai tyrinėja K.Griniaus gyvenimo įvykius, ieško istorinių šaltinių, jais remdamiesi atlieka tyrimus. Vaizdo įraše istorijos pamoka.

Minint 1991 metų sausio 13-osios įvykių 25-ąsias metines, gimė iniciatyva įprasminti lietuvių tautos kovas už laisvę ir paminėti Prezidento, Steigiamojo Seimo komiteto, rengusio Lietuvos Konstituciją, pirmininko, šeštojo Lietuvos premjero, Seimo nario, gydytojo, publicisto, Pasaulio teisuolio dr. Kazio Griniaus 150-osios gimimo metinių proga LR Seimo paskelbtus Kazio Griniaus metus. Pasak nepriklausomybės akto signataro Gedimino Ilgūno ,,Kazio Griniaus gyvenimas ir veikla atspindi beveik visą herojišką ir tragišką mūsų tautos ir valstybės šimtmetį nuo XIX amžiaus antros pusės iki XX amžiaus vidurio“.

Pasaulinė mokyklos bendruomenės iniciatyva ,,Laisvės kaina”

2016 spalio 6 d. progimnazijoje atidaryta Seimo kanceliarijos parengta paroda „Demokratijos keliu: Kaziui Griniui – 150“