Atvira integruota etikos pamoka septintų klasių mokiniams


Data
Renginio aprašymas
Atsakingi asmenys

E.Rabizaitė 

N.Grikietytė 

Dalyviai

7 klasių mokiniai 

Vieta

Internetas