Autorinė Veršvų gimnazijos 12 kl. mokinės Julijos Stankevičiūtės fotografijų paroda ,,Laiko paženklinti žydų kultūros pėdsakai"


Data
Renginio aprašymas
Atsakingi asmenys

E.Rabizaitė 

N.Grikietytė 

Dalyviai

1-8 klasių mokiniai, mokytojai 

Vieta