Direkcinis pasitarimas. Neformalaus ugdymo veiklų vykdymas karantino metu


Data
Renginio aprašymas
Atsakingi asmenys

S. Šimanauskas

 

Dalyviai

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui

Vieta