Geri rezultatai - darbo vaisiai

Nojus 2f

Džiaugiamės 2f klasės mokinio Nojaus Gerdauskio  mokslo pasiekimais.

Jis dalyvavo matematikos,  lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo, informacinių technologijų ir anglų kalbos Olympis 2021 konkursuose.  Matematikos ir anglų kalbos „surinko“ maksimalų taškų skaičių: 100. Ir kitų dalykų pasiekimai puikūs.

Ir tai dar ne viskas. Nojus dalyvavo  matematikos konkurse Pangea 2021  ir laimėjo 3-čiąją  vietą.

Geri rezultatai - įdėto darbo vaisiai. Sveikiname, Nojau!

Pradinio ugdymo mokytoja Laimutė Urniažienė