Grįžusių į Lietuvą emigrantų vaikų kalbinė integracija: lietuvių kalbos mokėjimo lygių aprašai ir lietuvių kalbos ugdymo metodika, projekto Nr. P-REP-21-1


Data
Renginio aprašymas
Atsakingi asmenys

V. Ivanovienė 

A.Gaigalienė 

Dalyviai

1a 

2b 

Vieta

Vilniaus Universitetas