Integruotų pamokų ciklas "Žmogus keičia Žemę "


Data
Renginio aprašymas
Atsakingi asmenys

R. Baltrušaitienė, Z. Dobilaitienė,  

J. Prosevičienė 

Dalyviai

I.Malaukytė, A. Ginetienė, J. Kačinskienė,6 -tų klasių mokiniai 

Vieta

Internetas