Kalėdiškos matematikos pamokos

m
mm
mmm
mmmmm
mmmmm
m1
mm1
mmm1
mmmm1
mmmmm1
1m
2m
3m
1mm
2mm
3mm
4mm
5mm
6mm
7mm

Kitokia, nekasdieniška, ypatinga matematikos pamoka - kvepianti Kalėdomis su matematikos mokytoja Ieva Malaukyte. Su penktokais, šeštokais, septintokais ir aštuntokais kūrėme šventinę nuotaiką ir šventinius palinkėjimus, kuriais norime pasidalinti su Jumis!