Karjera

Informacija apie darbo užmokestį

Kauno Kazio Griniaus progimnazija

Darbo užmokestis 2017 m. IV ketvirtis

Darbuotojų skaičius

Pareigos

Vidutinis darbo užmokestis eurais

1

Direktorius

1535,00

3

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

1170, 00

1

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

801,00

64

Mokytojai

767,00

1

Socialinis pedagogas

646,00

1

Specialusis pedagogas

622,00

1

Logopedas

706,00

1

Psichologas

647,00

1

Mokytojo padėjėjas (0,5 etato)

215,00

3

IKT specialistas (2 etatai)

548,00

1

Bibliotekos vedėjas

626,00

1

Raštinės vadovas

457,00

1

Archyvaras ( 0, 75 etato)

300,00

2

Duomenų bazių specialistas(1 etatas)

287,00

4

Budėtojos (3,25 etato)

308,00

2

Statinių priežiūros darbininkas

380,00

2

Kiemsargis

380,00

10

Valytojos

380,00