Lietuvių kalbos ir dorinio ugdymo metodinės grupės susirinkimas


Data
Renginio aprašymas
Atsakingi asmenys

D. Žukauskienė 

Dalyviai

J. Žygienė 

J. Prosevičienė 

R. Kanaukienė 

Vieta

Teams