Mokyklos bendruomenė

Videoteka

2018 KGM TV  laida Metų knygos rinkimai

 

 

 

Sudaromos prielaidos nuolatinei kūrybinei mokyklos bendruomenės lyderystės plėtrai. Kasmet, mokslo metams baigiantis, mokyklos bendruomenė suguža į laikiną stovyklą, įsikūrusią istorinėje K. Griniaus sodyboje.
Vaizdo įrašas. Lauko instaliacijų pristatymai

 

 

Progimnazijos bendruomenės stovykla atidaroma padedant gėlių prie dr. K. Griniaus įamžinimo vietos. Keliama progimnazijos vėliava, apžvelgiami svarbiausi mokslo metų įvykiai, bendruomenės komandos pristato nuveiktus darbus, svarsto, kaip bendruomenės gyvenimas turėtų pasikeisti ateinančiais mokslo metais.
Vaizdo medžiaga. Piešimas (naujos vizijos formavimas)

 

Progimnazijos bendruomenė telkiama reminatis demokratinio ugdymo principais. Kiekviena komanda, vykdydama susiplanuotą pokytį, įtraukia ir kitus bendruomenės narius. Tada pokyčiai vyksta sparčiai ir keliomis kryptimis vienu metu. Skatinama prasmingai derinti įvairių interesų grupių idėjas ir veikimą, atsižvelgiant į jų galimybes, įvertinami pasiekti rezultatai.
Vaizdo įrašas. Patirtys, kalba mokytojai, mokinių tėvai

 

15 mūsų progimnazijos mokytojų sėkmingai baigė Office 365 akademiją. Tądien sėkmingai besimokiusiems, atlikusiems visas skirtas užduotis mokytojams buvo įteikti Office 365 akademijos baigimo pažymėjimai.  Mūsų progimnazijos mokytojų komanda buvo pati didžiausia palyginus su kitomis respublikos mokyklų komandomis dalyvavusiomis šiuose mokymuose.

Žinome, kad šie pedagogai mokslo metams prasidėjus dirbs dar išradingiau, inovatyviau ir padės progimnazijos mokiniams pamilti žinių pasaulį.  Sveikiname mūsų išmaniuosius mokytojus: Aliną Banaitienę, Sonatą Bružienę, Vitaliją Boskienę, Jurgitą Žygienę, Dainorą Žukauskienę, Ritą Aleksandravičienę, Donatą Egidę , Janiną Prosevičienę, Rimą Kanaukienę, Aldoną Ginetienę, Zitą Dobilaitienę, Žiedrūną Jovaišienę, Rimą Baltrušaitienę, Liną Kostiukovienę, Nijolę Stašiauskienę.

 

 

Didelis K. Griniaus progimnazijos indėlis – praktiniai pavyzdžiai, įrankių pritaikymas, besimokančių mokyklų bendruomenės subūrimas. Skaityti daugiau www.lyderulaikas.smm.lt

 

 

 

Ar žinote, kad Kauno Kazio Griniaus progimnazijoje yra net devynios išmaniosios klasės? Kas tai yra, kaip ir ko vaikai jose mokosi bei kodėl tokios klasės yra naudingos - pasakoja mokytojai ir patys vaikai.

 

 

Mokyklos bendruomenė įprastai suburiama per įvairias bendruomenės šventes. 2016-aisiais minėjome dr. Kazio Griniaus metus. Puoselėdami savo progimnazijos vardo kultūrą, nusprendėme pakviesti bendruomenės narius atkurti legendinį spektaklį „Amerika pirtyje“. Sumanėme sukurti dekoracijas, pasiūti kostiumus, maketuoti afišas, kviesti žiūrovus, netgi įrengti klojimo teatrą ir, žinoma, vaidinti... Veikimas drauge – tai vienas iš būdų sukurti lyderystei palankią kultūrą: mokytojai dirba ne tik klasėje, dauguma bendruomenės narių dalyvauja bendruose renginiuose ir prie jų prisideda, daugiau veiklos nukreipiama bendrai mokyklos siekiamybei įgyvendinti.
Spektaklio vaizdo įrašas