Mokytojų tarybos posėdis dėl 1-4 klasių mokinių metinių pasiekimų


Data
Renginio aprašymas
Atsakingi asmenys

S.Šimanauskas

L.Jurevičienė

E.Rabizaitė

Dalyviai

Visų dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai 

Vieta

Internetas