Netekome kolegės...

Vitalijai

Liūdime dėl mylimos kolegės

Vitalijos Zelbaitės

netikėtos mirties...

Nuoširdžiausia užuojauta

artimoms širdims...

Atsisveikinti su A. A. Vitalija galime penktadienį (liepos 2 d.) nuo 16 val. Garliavoje , J. Šimkaus g. 22 Gedulo rūmų antrojoje salėje, laidotuvių dieną - šeštadienį (liepos 3 d.) 12 val. Amžinojo poilsio vieta- Jonučių kapinės.