Parama progimnazijai

PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ TĖVELIAI, DARBUOTOJAI, RĖMĖJAI,
iki liepos 1 d. Jūs galite skirti 1,2 proc. pajamų mokesčio (GPM) mūsų progimnazijai
Dėkojame už gerumą ir bendrystę. Jūsų skirta parama – didelė paspirtis gerinant mokinių mokymo(si) kokybę, kuriant saugias interjero, rekreacines ir edukacines aplinkas mūsų progimnazijos mokiniams.
Kreipiamės į Jus, esamus ir buvusius progimnazijos bendruomenės narius, rėmėjus , tikėdamiesi paramos, nereikalaujančios iš Jūsų papildomų materialinių išlaidų.
Būsime dėkingi, jeigu ir šiais metais 1.2 proc. GPM sumos paskirsite Kauno Kazio Griniaus progimnazijai
Prašymą galima užpildyti internetu svetainėje http://deklaravimas.vmi.lt .
Smulkesnė informacija www.vmi.lt.
Informacija deklaravimo formos pildymui:
Mokestinis laikotarpis: 2019;
E1 Gavėjo tipas: 2 – Paramos gavėjas;
E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 190138938;
E3 Mokesčio dalies paskirtis: Kauno Kazio Griniaus progimnazija;
E4 Mokesčio dalies dydis (procentais): 1,2;
E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio: galima nurodyti, iki kurių metų skiriama parama.