Planavimo dokumentai

2021–2023 metų strateginiai veiklos  tikslai:

teikti besimokančios visuomenės poreikius atitinkančias švietimo paslaugas;

gerinti ugdymo kokybę;

formuoti efektyvų formaliojo ir neformaliojo ugdymo paslaugų tinklą;

2021/2022  Ugdymo planas 

2021/2022 Ugdymo plano pakeitimas 

2022 metų veiklos planas 

 2021 metų veiklos planas

2021 metų vadovo veiklos ataskaita

2021 progimnazijos pažangos ataskaita 

Organizacinė struktūra ir pavaldumas

Mokyklos veiklos išorės vertinimas

Finansuojama ir nefinansuojama veikla

Pašalinių asmenų lankymosi tvarka