Saugumas

Saugus elgesys gatvėje

Pamokėlė saugaus eismo tema „Perėja" žiūrėti video

 

Pamokėlė saugaus eismo tema „Asas" žiūrėti video

 

Pamokėlė saugaus eismo tema „Bobutė" žiūrėti video

 

Pamokėlė saugaus eismo tema žiūrėti video

 

Saugus elgesys kelionėje

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.                        Kauno Kazio Griniaus progimnazijos mokinių saugaus elgesio mokykliniame autobuse taisyklės

                          (toliau – Taisyklės) nustato mokinių elgesį laukiant autobuso, autobuse ir išlipus iš autobuso.

2.                        Su šiomis Taisyklėmis mokinius supažindina klasių vadovai rugsėjo mėn. 1 savaitę arba

                                                esant poreikiui mokslo metų eigoje.

 

II.  MOKINIŲ PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

              3.  Mokiniai privalo:

 

3.1.                  laukti autobuso tik nustatytose autobuso sustojimo vietose;

3.2.                  vykdyti vairuotojo nurodymus autobuse;

3.3.                  įlipti/išlipti leidžiama tik autobusui sustojus;

3.4.                  kelionės metu elgtis mandagiai: nesistumdyti, neišdykauti, nešiukšlinti ir netriukšmauti,nedaryti žalos

                       autobuse esančiai įrangai;

3.5.                  sugadinus turtą atlyginti padarytą žalą;

3.6.                  apie įvykusius taisyklių pažeidimus autobuse informuoti vairuotoją;

3.7.                  laikytis nustatyto autobuso atvykimo/išvykimo laiko.

 

              4.  Mokiniams draudžiama:

 

4.1.                  pamačius atvažiuojantį autobusą, išbėgti į važiuojamąją kelio dalį;

4.2.                  įlipant/išlipant į autobusą draudžiama stumdytis, spraustis pro duris;

4.3.                  stumdyti autobuso duris, kai lipa kiti mokiniai;

4.4.                  keiktis, spjaudyti, šiukšlinti, triukšmauti, vaikščioti ar atlikti kt. veiksmus galinčius pakenkti savo ir kitų

                       mokinių sveikatai ir saugumui;

4.5.                  išstumti sėdintį mokinį iš vietos;

 

              5.  Išlipę iš autobuso mokiniaiprivalo:

 

5.1.                  eiti tik pro autobuso galą (griežtai draudžiama eiti pro autobuso priekį);

5.2.                  norėdami pereiti per gatvę/kelią, gerai apsidairyti į abi puses (į kairę ir į dešinę), ar nėra atvažiuojančių

                       mašinų;

5.3.                  eiti per gatvę tik tam skirtose vietose: pėsčiųjų perėjoje ar sankryžoje; kelią pereiti ten, kur jis gerai matomas

                       į abi puses;

5.4.                  kelkraščiu arba važiuojamosios dalies pakraščiu eiti tik prieš transporto važiavimo kryptį, t.y. kairiąja kelio

                       puse;

5.1.                  prie drabužių/kuprinės (matomoje vietoje) turėti prisisegus atšvaitą;

5.2.                  eidami grupelėmis gatve/keliu nesistumdyti, nešūkauti, neišbėgti į važiuojamąją kelio dalį.

 

Priešgaisrinė sauga

Gaisro priežastys

 

Kaip elgtis gaisro metu

 

Saugus elgesys atostogų metu