Socialinių mokslų, technologijų ir menų grupės susirinkimas


Data
Renginio aprašymas
Atsakingi asmenys

S. Nefas 

Dalyviai

Grupės nariai 

Vieta

Teams