Sudaryta darbo grupė dalyvauti progimnazijos pasirengimo diegti bendrąsias programas veiklos tyrime

iliustr1

Progimnazijoje sudaryta darbo grupė dalyvauti mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąsias programas veiklos tyrime. Šioje grupėje darbuojasi istorijos mokytoja ekspertė L. Kostiukovienė, matematikos vyresnioji mokytoja I. Malaukytė, pradinio ugdymo mokytoja ekspertė S. Bružienė, lietuvių kalbos mokytoja D. Žukauskienė.

Grupės nariai, bendradarbiaudami su mokslininkais, tyrėjais, kitų mokyklų pedagogais analizuoja atnaujintų bendrojo ugdymo programų projektus, juose aprašytas kompetencijas, kuria sėkmingos pamokos kriterijus.

Dalyvaujame  NŠA vykdomame tyrime, skirtame pasirengti diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas, iki kitų metų balandžio bus analizuojama ir mūsų mokyklos mokytojų patirtis, kaupiama informacija ir rengiamos rekomendacijos, kaip įgyvendinti kompetencijomis grįstą atnaujintą ugdymo turinį.

Planuojama, kad pagal atnaujintas bendrąsias programas mokiniai pradės mokytis nuo 2023 metų.

 

Direktoriaus pavaduotoja  ugdymui E. Rabizaitė