Tarptautinis projektas ,,Žydų kultūros pėdsakai vietos bendruomenėje"


Data
Renginio aprašymas
Atsakingi asmenys

E.Rabizaitė 

N.Grikietytė 

Dalyviai

1-8 klasių mokiniai, mokytojai 

Vieta

Internetas