Ugdomoji stebėsena. Integruoto mokymosi intensyvumas, Kolegialiojo grįžtamojo ryšio grupės mokinių mokymosi pasiekimams gerinti.


Data
Renginio aprašymas
Atsakingi asmenys

S. Šimanauskas 

V. Daukšienė 

L. Jurevičienė 

E. Rabizaitė 

 

Dalyviai

Mokytojai, mokiniai

Vieta