Vaidybinės miniatūros premjera pagal apsakymą "Paskutinis Vilniaus pranašas"