Vaiko gerovės komisijos posėdis


Data
Renginio aprašymas
Atsakingi asmenys

V. Daukšienė

Dalyviai

VGK nariai, pakviestieji mokiniai, mokytojai tėvai 

Vieta

Internetas