Individualios ir grupinės konsultacijos mokymosi praradimams kompensuoti

rupinames

Kiekvienas mokinys savo pamokų tvarkaraštyje ras ir galės matyti dalykų konsultacijų laiką ir temas. Šios konsultacijos yra numatytos tiems mokiniams, kuriems reikia papildomo mokytojo paaiškinimo, pagalbos, ar norisi pagilinti žinias, pasikartojant konsultacijoje nurodytą temą. Mokinys pats renkasi, ar jam reikalinga vieno ar kito dalyko konsultacija. Jis gali pasirinkti, ar nori joje dalyvauti. Lankomumas konsultacijoje nėra žymimas, dalyvavimas jose yra laisvas. Skiriasi konsultacijos ir įprastinės pamokos laikas. Savo tvarkaraštyje mokiniai matys tradiciškai skirtas 45 minutes, tačiau mokytojas konsultacijos laiką gali „išdalinti“ į kelias dalis, pavyzdžiui, skirdamas vienam mokiniui 15 minučių, klasei ar grupei 25 minutes, nurodydamas ir iš anksto mokiniams pranešdamas, kuriai klasių grupei konsultacija bus skirta.