Jeigu Jūs ar Jūsų vaikas turėjo sąlytį su asmeniu, kuriam patvirtinta COVID-19 liga

cpov

Informacija tėvams, globėjams, rūpintojams.