KAUNO DAINŲ IR ŠOKIŲ ŠVENTĖ ,,LIETUVA BRANGI“

Žolynėliai Dainų šventėje

Tautinių šokių kolektyvo ,,Žolynėliai“ kiekvienas susitikimas kupinas ne tik kaip kruopštaus kūrybinio proceso ir aktyvaus darbo rezultatas, bet ir gražių akimirkų vaisius. Jas, džiugias akimirkas, dėliojame savo atmintyje, prisiminimuose, kuriuos patyrėme įvairiuose konkursuose, festivaliuose, šventėse Lietuvoje ir užsienyje...
2019-ieji paskelbti kompozitoriaus, vargonininko, pedagogo, choro dirigento J. Naujalio metais. Pirmajai dainų šventei vadovavęs J. Naujalis pradėjo tradiciją, kuri gyva iki šiol ir jau 95 metus suburia lietuvius bendrai dainai.
Tad Kauno Dainų slėnyje jubiliejinė dainų ir šokių šventė „Lietuva brangi“. Ąžuolų apsuptyje skleidėsi lietuviškų dainų, šokių ir muzikos grožis. Šokant jį kurti bei gėrėtis teko ir mums – progimnazijos tautinių šokių kolektyvo ,,Žolynėlai“ šokėjams.
Gera dalyvauti gausiame atlikėjų ir žiūrovų būryje, prisiminti vieną gražiausių mūsų mieste gimusių tradicijų. Džiaugiamės, kad mes, gausus būrys šokėjų, vadovaujamas vadovės Idalijos Braškytės, prisidėjome prie gražios tradicijos puoselėjimo.

Žolynėliai