Klasės diena


Data
Renginio aprašymas
Atsakingi asmenys

Klasių auklėtojos

Dalyviai

5-8 klasių mokiniai, klasių auklėtojos

Vieta

Progimnazijos kabinetai