Klasių auklėtojai ir klasių kabinetai

1a     125Rita Aleksandravičienė

1b     301Ona Asevičienė

1c      327Jūratė Skerstonienė

1d     106Rūta Cylikienė

1e     202Rima Papievienė

  

2a      103Vilija Ivanovienė

2b      325Sonata Bružienė

2c      220Nijolė Kasiulienė

2d      222Jolanta Kalnietienė

2e      324Sigita Račienė

 

3a    124Birutė Mineikienė

3b    107Auksė Gaigalienė

3c     221Asta Rudzevičienė

3d     104 Giedrė Raginskienė

3e    231Laimutė Šaulienė

3f    123Laimutė Urniažienė

4a     224Aušra Kepežinskienė

4b     115Anna Jankauskienė

4c     105Danutė Kūlokienė

5a     109Asta Kuginienė

5b     129Ramunė Jokubauskienė

5c     306Nijolė Grikietytė

5d     326 ADaiva Borovkovė

5e      210Jelena Kriučkauskienė

6a    303Dainora Žukauskienė

6b    213Sigita Staškevičienė

6c    209Jurgita Ormerod

6d    309Sandra Mickevičienė

6e    311Jūratė Berteškienė

7a    314Lina Kostiukovienė

7b    302Aldona Ginetienė

7c    326 BJolita Kačinskienė

7d    206Zita Dobilaitienė

7e    307Jurgita Žygienė

7f     305Šarūnas Stanionis

8a    203Rita Kanaukienė

8b   113Gintarė Dromantaitė

8c   207Janina Prosevičienė

8d   313Rima Baltrušaitienė

 

File