Klasių vadovų konferencija


Data
Renginio aprašymas

Konferencijoje aptariamos temos:

 

 Klasės vadovo kompetencijų tobulinimas

 Kuo grįstas klasės vadovo autoritetas? 

 Psichosocialinis klasės klimatas: iššūkiai ir sprendimai 

 Mokymosi efektyvumo užtikrinimas paauglystėje

 Klasės valandėlių veikla: patyčių prevencija

 Klasės valandėlė kitaip: kaip atrasti prasmę ir motyvaciją?

 Mokinių psichologinis saugumas: auklėtojo vaidmuo. Kaip padėti sau ir mokiniams stresinėse situacijose, sunkumuose, kryžkelėse?

Atsakingi asmenys

E. Rabizaitė

Dalyviai

Užsiregistravę klasių auklėtojai

Vieta

Internetas