Lego kūrybinė edukacija: išmanusis OZOBOT miestas


Data
Renginio aprašymas
Atsakingi asmenys

G.Dromantaitė

Dalyviai

5b klasės mokiniai

Vieta

113 kabinetas