Metodinės tarybos pasitarimas dėl 2019/2020 m.m. pamokų pasiskirstymo


Data
Renginio aprašymas
Atsakingi asmenys
Dalyviai

Metodinių grupių pirmininkai

Vieta

Direktoriaus kabinetas