Mokytojų atestacijos komisijos posėdis


Data
Renginio aprašymas
Atsakingi asmenys

S.Šimanauskas
J.Prosevičienė
J.Kalnietienė
V. Veiverys

E.Rabizaitė

Dalyviai

Komisijos nariai, D. Žukauskienė

Vieta

Direktoriaus kabinetas