Mokytojų tarybos posėdis


Data
Renginio aprašymas
Atsakingi asmenys

S.Šimanauskas

Dalyviai

Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai

Vieta

Didžioji salė