Mokytojų tarybos posėdis


Data
Renginio aprašymas
Atsakingi asmenys

S. Šimanauskas

Dalyviai

Progimnazijos darbuotojai

Vieta

Didžioji salė