MT vakaras- naktis mokykloje

MT1
MT2
MT3
MT4
MT5

Šeštadienis, 10 val. ryto. Mokinių taryba kątik baigė darbą ir pramogas, formuodami komandą, mokydamiesi, linksmindamiesi ir dalindamiesi įspūdžiais...
Vakaras ir naktis mokykloje prabėgo lyg akimirka: LMS (Lietuvos moksleivių sąjunga, ačiū!!!) mokymai, vakarienė, nuveiktų darbų ir veiklų apžvalga, naujokų krikštynos, dainos, krepšinis, slėpynės, žaidimai, šokiai, filmas, pašnekesiai, trumpas snūstelėjimas, pusryčiai, tvarkymosi darbai, refleksija - visas tai „ištirpdė" penktadienio vakaro, nakties ir šeštadienio ryto laiką...Smagu, kad savo brangaus laiko su MT nepagailėjo ir jau baigę mūsų progimnaziją buvusieji MT nariai: Mantas, Domas, Ema, Elvinas.
Visiems liko daug įspūdžių, patirčių ir didelių planų drauge. Šauni progimnazijos Mokinių taryba!
Dir. pav. ugdymui Lina Jurevičienė