Praktiniai mokymai mokytojams. Komunikacija sudėtingose situacijose su mokiniais, mokinių tėvais globėjais, rūpintojais, kolegomis, administracija


Data
Renginio aprašymas
Atsakingi asmenys

E. Rabizaitė

Dalyviai

Užsiregistravę mokytojai

Vieta

Didžioji salė