Progimnazija toliau vykdys sistemingą patyčių prevenciją

12

2019 m. pavasarį vykdyto audito metu progimnazija dokumentais ir praktiniu darbu patvirtino, kad laikosi Olweus programos reikalavimų ir yra pripažįstama OLWEUS progimnazija 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metams.
Progimnazija ir toliau vykdys sistemingą patyčių prevenciją ir spręs įtariamų ar patvirtintų patyčių atvejus.

Socialinė pedagogė Sandra Mickevičienė