PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS LAPKRIČIO 9-29 DIENOMIS

LAP29

Kauno Kazio Griniaus progimnazijoje ugdymo procesas lapkričio 9-29 dienomis bus organizuojamas taip: 

              1. mokinių, besimokančių 5-ose klasėse, ugdymo procesas nuo 2020-11-09 d. iki 2020-11-20 d. (imtinai) vykdomas kasdieniu ugdymo proceso organizavimo mokykloje būdu, o nuo 2020-11-23 d. iki 2020-11-27 d. (imtinai) vykdomas nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu;

   2. mokinių, besimokančių 7-ose klasėse, ugdymo procesas nuo 2020-11-09 d. iki 2020-11-11 d. (imtinai) vykdomas nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu, o nuo 2020-11-12 d. iki 2020-11-20 d.- kasdieniu ugdymo proceso organizavimo mokykloje būdu,  o nuo 2020-11-23 iki 2020-11-27 vykdomas nuotoliniu ugdymo organizavimo būdu.

              3. mokinių, besimokančių 6-ose ir 8- ose klasėse, ugdymo procesas nuo 2020-11-09 d. iki 2020-11-20 d. (imtinai) vykdomas nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu, o nuo 2020-11-23 d. iki 2020-11-27 d. - kasdieniu ugdymo proceso organizavimo mokykloje būdu.